Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Miscare
Miscarea personalului didactic

 

 

 

~ TITULARIZARE 2021 ~


Proba scrisă a examenului de Titularizare 2021 se va desfășura în data de 21 iulie 2021 la Școala gimnazială nr. 28 din Aleea Circului nr. 1, sector 2. Accesul candidaților este permis în intervalul orar 7:30-8:15

Validarea fișelor de însriere se va face MARȚI, 18.05.2021, ÎNTRE ORELE 09:00 - 15:30

● Depunerea la ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 24 a cererilor, însoțite de documentele menţionate se face în perioada - 11-17 MAI 2021:
Luni-Joi: 10:00-15.30;
Vineri: 10:00-14:00;


1. Cererea de inscriere - apasă aici

1a - Declaratia pe propria raspundere + declaratia de veridicitate a dosarului; - apasă aici

ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU PRETRANSFER – DISCIPLINE TEHNICE VA AVEA LOC LUNI, 26 APRILIE 2021, ORA 12:00 LA INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 2 DIN STR. TUNARI NR. 52-54!

~ Eliberarea adeverintelor pentru luare in evidenta a cererilor de participare la etapele de mobilitate in alte judete~

Informatii pentru solicitanti - adeverinte de luare in evidenta a cererilor (detasare si pretransfer) - apasă aici

Cerere tip pentru pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta PRETRANSFER - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta DETAȘARE - apasă aici


~ Pretransfer(discipline tehnice) 2021-2022~

IMPORTANT!!! La etapa de pretransfer 2021, datorita situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare, opțiunea cadrului didactic va fi stabilită în ședința publică, în ordinea prevăzută de metodologie

● Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021;

● Depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021:
Vineri, 09.04.2021- 10:00-13:00;
Lu-Mie, 12-14.04.2021- 10:00-15:30;

● Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri - 15 aprilie 2021- apasă aici

● Înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate - 15-16 aprilie 2021;

● Soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021;

Site-ul Titularizare 2021...

~ Modificarea CIM pe durata determinata de un an, in CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei~

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

● Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate - 30 martie 2021;

● Depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/ refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului - 30 martie-2 aprilie 2021;

● Verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar - 6-7 aprilie 2021;

● Soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei - 8 aprilie 2021;

~ Tipizate mișcare de personal 2021-2022 ~

Anexa 2-Fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Cerere tip pentru angajare pe perioada viabilitatii postului(pentru dosar inspectorat) - apasă aici

Cerere tip pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2021 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2018 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2015 (minim nota/media 7) - apasă aici

Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific 2021-2022 - apasă aici

Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022 - apasă aici

Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022- apasă aici


">
Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5