Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Miscare
Miscarea personalului didactic

 

 

 

~ Concurs național 12 iulie 2023 ~

● Depunerea la ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 24 a cererilor, însoțite de documentele menţionate se face în perioada - 08-17 MAI 2023:
Luni-Joi: 10:00-15.00;
Vineri: 10:00-13:00;

Cerere inscriere concurs national - sesiunea iulie 2023

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2022 (minim nota/media 5)

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2017-2022 (minim nota/media 7)

Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific (PUNCTAJ)

(Detasare cu concurs)Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - 2023-2024

​Declaratie privind veridicitatea continutului dosarului de inscriere

Declaratie pe propria raspundere (punctul 13 din cerere)

Declaratie pe propria raspundere (punctul 18 din cerere)

Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2023-2024

Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2023-2024

ANUNȚ CONTESTATII DOSARE PTR 12-13.04.2023

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE PTR 24.03-28.03.2023

Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024

Anexa cerere pretransfer 2023-2024

Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024


ANUNȚ DEPUNERE DOSARE CN ȘI RA 22,23 FEBRUARIE 2023

ARONDAREA DISCIPLINELOR PE SECTOARE

~ Ședințe publice an școlar 2022-2023 ~

Deciziile și comunicările se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar al Sectorului 2.

LISTA POSTURILOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICA DIN 22.09.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

Ședința publică pentru disciplinele tehnice, maiștri instructori și ingineri, va avea loc JOI, LA ORA 14:00.

LISTA POSTURILOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICA DIN 09.09.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

Ședința publică pentru disciplinele tehnice, maiștri instructori și ingineri, va avea loc VINERI, 09.09.2022, LA ORA 10:00.

LISTA POSTURILOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICA DIN 01.09.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 01.09.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

● Dosarele plata cu ora pensionari, asociați, titulari/ suplinitori altă unitate, discipline tehnice, se depun la Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, în data de 25.08.2022, între orele 10:00-15:30 și în data de 26.08.2022, între orele 10:00-13:30.

CERERE PLATA CU ORA PENTRU 2022-2023

IERARHIA CANDIDAȚILOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICA DIN 23.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

LISTA POSTURILOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICA DIN 23.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 23.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 22.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 19.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 01.08.2022 - DISCIPLINE TEHNICE

GRAFICUL ȘEDINȚEI DIN 29.07.2022- DISCIPLINE TEHNICE

LISTA POSTURILOR TITULARIZABILE - DISCIPLINE TEHNICE

ANUNȚ IMPORTANT! ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Pentru concursul national de titularizare din 13 iulie, DISCIPLINE TEHNICE incepe la ora 09.00.
Accesul candidatilor in sali se face pana la ora 08.00 LA CENTURUL DE CONCURS NR.2 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24, DIN STR. TUNARI NR.52, SECTOR 2!!!

Repartiția pe săli a candidaților - discipline tehnice din data de 13 iulie 2022 - Centrul de concurs nr. 2

● Candidații înscriși la Concursul de Titularizare 2022, discipline tehnice, sunt rugați să vină la Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, din Str. Tunari nr. 52-54 pentru a-și valida fișa de înscriere în data de 19.05.2022, între orele 9:00-16:00 și în data de 20.05.2022, între orele 9:00-13:00.

~ Ședințe publice an școlar 2021-2022 ~

● Deciziile de plata cu ora și de suplinire din ședințele publice până în data de 14.10.2021 - discipline tehnice se pot ridica de la Inspectoratul Școlar al Sectorui 2.

Posturi neocupate discipline tehnice pentru sedinta publica din 16.09.2021

Ședința publica din data de 16.09.2021 la ora 13:00, va avea loc la Inspectoratul Școlar al Sectorului 2.

Posturi neocupate discipline tehnice pentru sedinta publica din 9.09.2021

Ședința publica din data de 09.09.2021 la ora 13:00, va avea loc la Inspectoratul Școlar al Sectorului 2.

● Deciziile de titularizare și viabilitatea postului- discipline tehnice se po ridica de la Inspectoratul Școlar al Sectorui 2.

Dosarele de plata cu ora asociați/ pensionari se depun la Inspectoratul Școlar Sector 2, după următorul program:
● joi, 26.08.2021, între orele 10:00 - 16:00
● vineri, 27.08.2021, între orele 9:00 - 13:30.
Documentele necesare întocmirii dosarului se regăsesc la finalul cererii de înscriere. Nu se primesc dosarele încomplete!

Cerere plata cu ora pentru anul școlar 2021-2022

~ Ședințe publice 23-27 august 2021 ~

Graficul ședințelor publice din 23-27 august 2021

~ Ședințe publice 4-5 august 2021 ~

Ierarhie candidați, discipline tehnice - 4 august 2021

Ierarhie candidați, discipline tehnice - 5 august 2021

Notele finale (după contestații) la Concursul de Titularizare 2021 - discipline tehnice

● 4 august 2021 orele 10-12:00 - Locația Grădinița nr. 138 (sala de festivități), din Str. Tunari nr. 52 (lângă Inspectoratul Școlar al Sectorului 2).
La această ședință participă cadrele didactice care au obținut minim nota 7.00 la concursul national din 21 iulie 2021 și există posturi titularizabile.

Ierarhia candidaților pentru ședința din 4 august 2021 va fi afișată în data de 3 august la ora 18.00

● 5 august 2021 orele 10-11:00 - Locația Grădinița nr. 138 (sala de festivități), din Str. Tunari nr. 52 (lângă Inspectoratul Școlar al Sectorului 2).
La aceasta ședință participă cadrele didactice care la momentul sustinerii concursului din 21 iulie 2021 au statut de titular si minim gradul definitivat (gradul obtinut anterior 2021), si care la concursul national din 21 iulie 2021 au obtinut minim nota 7.00.

~ Concurs național 21 iulie 2021 ~

Proba scrisă a examenului de Titularizare 2021 se va desfășura în data de 21 iulie 2021 la Școala gimnazială nr. 28 din Aleea Circului nr. 1, sector 2. Accesul candidaților este permis în intervalul orar 7:30-8:15

Validarea fișelor de însriere se va face MARȚI, 18.05.2021, ÎNTRE ORELE 09:00 - 15:30

● Depunerea la ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 24 a cererilor, însoțite de documentele menţionate se face în perioada - 11-17 MAI 2021:
Luni-Joi: 10:00-15.30;
Vineri: 10:00-14:00;


1. Cererea de inscriere
- apasă aici

1a - Declaratia pe propria raspundere + declaratia de veridicitate a dosarului;
- apasă aici

ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU PRETRANSFER – DISCIPLINE TEHNICE VA AVEA LOC LUNI, 26 APRILIE 2021, ORA 12:00 LA INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 2 DIN STR. TUNARI NR. 52-54!

~ Eliberarea adeverintelor pentru luare in evidenta a cererilor de participare la etapele de mobilitate in alte judete~

Informatii pentru solicitanti - adeverinte de luare in evidenta a cererilor (detasare si pretransfer) - apasă aici

Cerere tip pentru pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta PRETRANSFER - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta DETAȘARE - apasă aici


~ Pretransfer(discipline tehnice) 2021-2022~

IMPORTANT!!! La etapa de pretransfer 2021, datorita situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare, opțiunea cadrului didactic va fi stabilită în ședința publică, în ordinea prevăzută de metodologie

● Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021;

● Depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021:
Vineri, 09.04.2021- 10:00-13:00;
Lu-Mie, 12-14.04.2021- 10:00-15:30;

● Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri - 15 aprilie 2021- apasă aici

● Înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate - 15-16 aprilie 2021;

● Soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021;

Site-ul Titularizare 2021...

~ Modificarea CIM pe durata determinata de un an, in CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei~

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

● Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate - 30 martie 2021;

● Depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/ refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului - 30 martie-2 aprilie 2021;

● Verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar - 6-7 aprilie 2021;

● Soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei - 8 aprilie 2021;

~ Tipizate mișcare de personal 2021-2022 ~

Anexa 2-Fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Cerere tip pentru angajare pe perioada viabilitatii postului(pentru dosar inspectorat) - apasă aici

Cerere tip pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2021 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2018 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2015 (minim nota/media 7) - apasă aici

Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific 2021-2022 - apasă aici

Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022 - apasă aici

Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022- apasă aici


Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5