Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Miscare
Miscarea personalului didactic

 

 

 

~ TITULARIZARE 2020 ~

Cerere de repartizare în alt județ decât în cel în care s-a susținut concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020
Cererile se depun online la adresa de email. – mru.sector2@ismb.ro însoțite in același fișier de copie după B.I./C.I. - doar in perioada 6-7 august 2020.- apasă aici

Informare solicitare repartizare în alt județ decât în cel în care s-a susținut concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020
Informarile se depun online la adresa de e-mail: mru.sector2@ismb.ro, insotite in acelasi fisier de copie dupa B.I./C.I. doar in perioada 6-7 august 2020.- apasă aici

REZULTATE CONCURS - apasă aici

ANUNT CONTESTATII - apasă aici

Subiecte si bareme Titularizare 2020 - apasă aici

IMPORTANT! Adresa începere concurs Titularizare 2020 - apasă aici

IMPORTANT! Repartizarea candidaților în săli - Centrul de concurs nr.2 - Scoala gimnazială nr. 24- apasă aici

Pentru sesizarea in timp real a faptelor cu posibil risc de vulnerabilitate, in data de 29 iulie e activa linia telefonica TelVerde: 0800 801 100

LISTĂ CERERI CONCURS 2020 - DISCIPLINE TEHNICE - apasă aici

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE PENTRU CONCURS, SUPLINIRE, DETAȘARE 2020 - apasă aici

INSTRUCTIUNI referitoare la inscrierea cadrelor didactice - apasă aici

Cerere de inscriere la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020 - apasă aici

Fisa de inscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice (2020) - apasă aici

Model declaratie de veridicitate documente dosar- apasă aici

Model opis dosar de inscriere - apasă aici

Ordinea documentelor în dosarul de inscriere - apasă aici

Lista posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate - discipline tehnice, la data de 07.07.2020 - apasă aici

 

~ DEPUNERE DOSARE SUPLINIRE ÎN BAZA NOTEI ȘI DETAȘARE CONCURS SPECIFIC 2020-2021 ~

Cerere-tip suplinire in baza notei de la Concursul Național 2019, 2018 sau 2017 - apasă aici

Cerere-tip suplinire in baza notei de la Concursul Național 2016, 2015 sau 2016 (conditia este ca media de repartizare sa fie cel putin 7.00)- apasă aici

Cerere-tip detașare la cerere prin concurs specific- apasă aici

Fișă punctaj detașare concurs specific- apasă aici

Anexa nr. 19 (modificata) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5259/2019 - apasă aici


Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2