Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Admitere


 

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, pentru anul scolar 2021-2022

Anexa 1 - Cerere echivalare

Anexa 2 - Proces verbal cu privire la rezultatele recunoasterii si echivalarii

Anexa 3 - Lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii

Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat

Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau maternă

Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

Fisa de inscriere in anul scolar 2021-2022 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, anexe 1,2,4,5

Anexa 3(metodologie probe aptitudini) OMEN nr.5.457/2020 admitere liceu 2021-2022

OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012


Mai multe precizări ...


">
Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5