Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Admitere în învățământul liceal, profesional și dual
~ Admitere 2022 - 2023 - ETAPA A II-A ~

​COMUNICAT privind etapa a II-a de admitere în învățământul liceal

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ etapa a II-a de admitere în învățământul liceal

CERERE ÎNSCRIERE în etapa a II-a de admitere în învățământul liceal

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE în etapa a II-a de admitere în învățământul liceal

~ Admitere 2022 - 2023 - Situatii speciale ~

​COMUNICAT privind soluționarea situațiilor speciale după prima etapă de repartizare computerizată

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind soluționarea situațiilor speciale după prima etapă de repartizare computerizată

CERERE ÎNSCRIERE pentru soluționarea situațiilor speciale după prima etapă de repartizare computerizată

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind soluționarea situațiilor speciale după prima etapă de repartizare computerizată

~ Admitere 2022 - 2023 - ETAPA I ~

​Procedura privind desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasele a IX-a (bilingv)

Anexa 1 - Cerere echivalare

Anexa 2 - Proces verbal cu privire la rezultatele recunoasterii si echivalarii

Anexa 3 - Lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii învățământul liceal de stat, pentru anul scolar 2022-2023

CALENDARUL ADMITERII IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in învățământul liceal pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN nr. 5142 din 20 august 2021 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023

Fișa de înscriere în anul școlar 2022-2023 admitere in clasa a IX-a - învățământu liceal de stat

Anexa la fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 in învățământu profesional și învățământul DUAL, de stat

Fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2022-2023

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invățământul dual pentru calificari profesionale de nivel 3

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invățământului profesional de stat

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

Mai multe precizări ...


Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5